FAMILJECENTER

Fullständiga bygglovsritningar sedan sommaren 2009 för hela projektet på 4 våningar på ca 6000 m2 samt inredningsdesign för bönelokal /samlingslokal på plan 1 och 2 (klart 2016). Centret innehåller följande:
bönsal/ samlingslokal på ca 1700 m2, konferenssal, aktiviteter och föreläsningssalar, inomhusfotbollsplan, bad- och simhall