FLERBOSTADSHUS I SKURUPS CENTRUM

Tvåvåningshus och den ligger exakt på Skurups centrum, 2.5 mil utanför Malmö. Där ska byggas 6 små lägenheter 50-60 m2 med stenhus och betong mellanbjälklag. Byggnaden kommer stå klart/ inflyttning ska ske augusti 2020.