Malmö Arkitekt & byggkonsult

Vi skapar upplevelserik & identitetsbyggande arkitektur…  Vi formger urbana miljöer & byggnader…

Affärsidé/ Värdegrund

Vår vision är att vara den nyskapade, expanderade och omtänksamma.

Vi utformar tillsammans med kunden i helhetslösningar för bästa kvalitet.

Starkt kundfokus.

Ärlighet mot kunder.

Innovativt tänkande.

Kamal Rifai

  • Arkitekt & Civilingenjör ( Lund Tekniska Högskola)
  • Certifierad Kontrollansvarig, (Komplicerad art) SWEDCERT
  • Certifierad Övelåtelse- och Entreprenadbesiktningsman, KIWA
  • Certifierad Energiexpert av BOVERKET

Kamal Rifai

  • Building & Architectural Engineer
  • Master of Civil Engineering in Construction Management( Lund University)
  • Certified Control Manager according to the Swedish Planning and Building Act, competence level Complex
  • Certified surveyor
  • Certified Energy Expert av Swedish government