STAFFANSTORP

Ett förslag på att bygga ett flerbostadshus i Staffanstorps kommun inom de närmsta 3-4 åren. Projektet Diamanten i centrala Staffanstorp kommer att ge ett rejält tillskott av lägenheter i kommunen. Tanken att husen kommer projekteras och byggas på miljövänligt perspektiv. Där ska husen ha solfångare på taket, som förser de allmänna utrymmena med el. Dagvatten skall samlas upp i en reservoar och används till toalettvatten m.m.